Mandalatalo - Logo

Kirtan avaa sydäntä ja tuo tasapainoa elämään

Kirtana (tai kirtan, niinkuin suomeksi myös sanotaan) on yksi bhakti-joogan yhdeksästä harjoituksesta. Kirtanissa lauletaan kirtanistan tai kokonaisen kirtan-yhtyeen johdolla mantroja, jotka ovat usein hyvin yksinkertaisia  melodialtaan ja rakenteeltaan, niin että niihin pääsee helposti mukaan. Kirtanin teho perustuukin paljolti toistoon, joka johtaa meditatiiviseen mielentilaan. Usein kirtanissa lauletaan vuorotellen kirtanistan kanssa niin, että toistetaan juuri kuultu säkeen pätkä, tai sitten kaikki yhdessä. Lauluäänellä ei ole niin väliä. ”Suokaa anteeksi, että kuulostan sammakolta, mutta haluan laulaa korkeimman nimeä kanssanne”, tapasi Sri Swami Satchidananda aloittaa johtamansa kirtanit.

Kirtan auttaa löytämään yhteyden rakkauteen ja antautumiseen omalle korkeimmalle sielulleen. Arkielämää kirtan voi helpottaa laukaisemalla lukittuneita tunteita ja nostamalla pintaan iloa ja keveyttä. Kirtan kuljettaa meitä sisäiseen hiljaisuuteen ja tyyneyteen kohottamalla energiaa, hiljentämällä mielen liikkeitä ja avaamalla tietä oman olemuksen ytimeen. Kirtan purkaa kielteisiä tunteita – kateutta, vihaa, himoa, itsekkyyttä ja  ylpeyttä nostaen esiin kiitollisuutta ja antaumusta.

Vaikka kirtanissa on meditaatiota muistuttavia piirteitä, ollaan siinä kuitenkin tässä maailmassa ja muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Kaikki saavat vapauden ilmaista itseään omalla tavallaan ja tuntea olevansa yhdessä toisten kanssa sellaisena kuin todella on. Kukaan ei arvostele toista, ja monelle kirtan onkin ollut käänteentekevä tilaisuus löytää yhteys myös omaan ääneen. Kaikkien äänet yhdessä sulautuvat yhdeksi uudeksi ääneksi, jota ei Korkein meissä voi olla tunnistamatta.

Bhakti-joogan tavoitteena on omistautua korkeimmalle niin, että voi hylätä kaikki pelot ja huolet. Silloin voi saada kokemuksen hyvin aidosta, pyyteettömästä rakkaudesta – eikä vain kirtanissa, vaan aivan arkipäiväisessä elämässä. Bhakti-joogan sanotaan olevan neljästä joogapolusta helpoin tie valaistumiseen. Hatha-jooga ja raja-jooga edellyttävät melkoista mielenlujuutta ja fyysistä terveyttäkin, jnana-jooga kirkasta mieltä ja älykkyyttä, kun taas bhakti-joogan ainoa edellytys on löytää oma avoin ja rakastava sydän. Voi kuitenkin olla, että myös pyyteettömälle rakkaudelle antautuminen voi olla vaikea tehtävä. Tälle joogapolulle lähteminen ei  kuitenkaan tarkoita sitä, että se pitäisi heti hallita. Ehkä tämä lähestymistapa kutsuukin erityisesti kaikkia, jotka kokevat sydämen äänen kuulemisen vaikeaksi.

Kirtanin vaikutukset ovat myös fysiologisia. Mantra tuottaa äänivärähtelyä, joka stimuloi aivolisäkkeen hormonituotantoa. Aivolisäke sijaitsee suoraan kitalaen yläpuolella, ja mantratessa siihen vaikuttavat niin äänivärähtely kuin kielen painallukset kitalaen akupisteisiin hampaiden takana. Kun aivolisäke virkistyy toimimaan, se antaa sysäyksen koko umpieritysrauhasten järjestelmälle tuottaa vastustuskykyä ja hermostoa vahvistavia hormoneita. Oikein toimiessaan kehon järjestelmät pystyvät suojelemaan meitä sairauksilta ja kielteisiltä ajatuksilta. Koska olemme samaa energiaa ja värähtelyä kuin kaikki ympärillämme, meidän värähtelymme vaikuttaa fyysisen kehon lisäksi laajasti mieleen, sieluun ja DNA:han raviten ja eheyttäen sitä. Jokainen solu sinussa itsessäsi ja maailmassa ympärillä vastaa mantraan.

Sunnuntaina 24.8. Klo 18 meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kirtaniin englantilaisen Bhavana -kirtanyhtyeen johdolla Mandalatalolla. Narayanin ja Matin sielukkaat äänet, perkussiot ja buzuki luovat voimallisen äänimaiseman, johon on helppo yhtyä. Saamme laulaa mantroja eri joogaperinteistä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Share