Mandalatalo - Logo

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus

Koulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille, ihmissuhdetyötä tekeville tai alalle aikoville, henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Sen pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa.

Taustalla on mm. expressiivisen taideterapian ja luovuusterapeuttisen työskentelyn sekä keho-ja liiketerapeuttiset menetelmät. Työskentely perustuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Se korostaa jokaisen ihmisen arvoa, ainutlaatuisuutta, luovuutta ja itsensä toteuttamista. 

 
Oppiminen tapahtuu learning by doing-oppimiskäsityksen mukaan. Yhteisöllisyys ja ryhmän tuki ovat tärkeä osa.

Harjoitukset ovat poikkitaiteellisia. Teemoja käsitellään ja syvennetään erilaisin materiaalein ja tekniikoin.
Sisältöalueita:
• oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia luovan taidetyöskentelyn avulla
• kehotietoisuusharjoituksia
• luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla, välineillä ja menetelmillä
• nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuuksien oppimista
Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä inspiroiden luovuuden lisääntymistä omassa työssä ja elämässä.
• monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa
• lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
• vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
• innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
• rohkaisee luomaan ja kehittämään omanlaista elämää
• luovuudesta tulee arjen voimavara
Käymällä kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusvuotta saat Elämäntaideohjaajan pätevyyden. Koulutukseen sitoudutaan vuodeksi kerrallaan.

Koulutus Jyväskylässä 2023

Lähikoulutuspäivät klo 10-17 
24.-26.3.2023

20.-21.5.2023

2.-3.9.2023

11-12.11.2023

koulutuspäivät verkossa klo 16-20 

12.6.2023

15.8.2023

Lähikoulutuspäivät klo 10-17, välissä tunnin ruokatauko. Koulutuspäivät verkossa klo 16-20, välissä ruokatauko.

Lähipäivien  lisäksi on mahdollisuus osallistua ”Elämäntaidetreffeihin” verkossa neljä kertaa vuoden aikana.

 

Kouluttajana 

Milja Kivi
Elämäntaide ohjaaja kouluttaja, 

Taideterapeutti, Intuitiivinen taiteilija

Henkinen valmentaja ja kouluttaja, 

Voimavarakeskeinen työnohjaaja

Odotan ilolla yhteydenottoasi:
soita Miljalle p. 040 414 93 63
Koulutuspaikka: MANDALATALO
Koulutuksen hinta: 1250€, (sis. alv 24%) mahdollisuus osamaksuun.
Share