Mandalatalo - Logo

Holy Healing -intuitiivisen parantamisen koulutus

Uudenlainen intuitiivisen parantamisen koulutus Mandalatalolla. Healing-koulutus jakautuu neljään viikonloppukurssiin ja neljään kuukauden välein olevaan käytännön opettelupäivään.

Holy Healing-koulutuksen päämäärä on avata oppilaan sieluvirtausta niin vahvaksi, että hän kokee olonsa luottavaiseksi hoitajan roolissa ja uskaltaa päästää irti mielen aiheuttamasta epävarmuudesta sekä epäilyksistä. Jokaisella meistä on luontainen kyky parantaa ja kanavoida rakkautta Luojan sydämestä. Pelkomme ja kriittinen mielemme asettavat rajoituksia sisäisen valon ja rakkauden tuntemiselle. Holy Healing -koulutus avaa jokaisen kurssilaisen yhteyttä omaan sieluun, Korkeimpaan Itseen ja Ykseyteen.

Tämä koulutus eroaa muista intuitiivisista healing-koulutuksista keskittymällä mm. vakavaan egoa muuntavaan työskentelyyn ja aidosti yksilölliseen hoitomuotoon ohjaamiseen.

Holy Healing -koulutus sopii mainiosti myös henkisen kasvun kurssiksi, eli vaikka et aikoisikaan energiahoitajaksi niin koulutus antaa runsaasti eväitä henkisen polun kulkijalle!

Holy Healing -koulutuksessa:

• tutustutaan erilaisiin energiahoitomuotoihin
 (reiki, kivi- ja kristallihoidot, Henkinen kirurgia, Vortex-healing, Regressio-, Pyhittämis- ja Identiteettiterapia)
• opiskellaan henkisyyden perusteita ja lainalaisuuksia
• perehdytään ihmisen ja ihmiskunnan henkiseen kehitykseen jälleensyntymisen ja vihkimyspolun näkökulmasta
• opiskellaan yhteistyötä enkeleiden kanssa
• keskitytään oman intuition ja sieluvirtauksen vahvistamiseen
• perehdytään egon mekanismeihin ja asteittaiseen Henkeen sulauttamiseen
• vahvistetaan jokaisen opiskelijan yksilöllistä ja hänelle ominaista tapaa kanavoida energiaa ja tehdä healing-hoitoja
• valmistetaan persoonallisuutta muuntumaan Luojan pyhäksi instrumentiksi
• työstetään omaa persoonallisuutta mp3-harjoitusten avulla (Vihkimyspolku- ja Ykseysmeditaatio äänitteitä) 

Koulutuksessa tullaan perehtymään energiahoitamisen lisäksi mm. 
• Henkisen polun harhoihin
• egon ja sitä valvovan Kynnyksenvartijan merkitykseen
• Kristus-energian äidilliseen puoleen
• Pimeyden ja Valon keskinäiseen sopimukseen
• enkeli-, deeva- ja tähti-ihmisten eroavaisuuksiin

www.holy-healing.com

Share

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Antti Juhani Häyhä
Reiki Seichem Master,
intuitiivinen energiahoitaja ja -kouluttaja
puh. 040 729 3416
antti(ät)mandalatalo.com