Mandalatalo - Logo

Henkinen Terapia

Tanskalainen Asger Lorentsen on kehittänyt Henkisen Terapian (Healingsterapi), jossa tavoitteena on löytää oma sisäinen inspiraatio ja ohjaus elämän haastavissa tilanteissa. Ohjatussa terapiassa voidaan vapauttaa, muuntaa ja eheyttää kielteisiä tunteita, traumaattisia tapahtumia, selittämätöntä kipua ja ahdistusta sekä lisätä ymmärrystä ja vahvistaa omaa valokanavaa, purkaa kielteisiä päätöksiä ja antaa anteeksi. Hoidon aikana tehdään energiahoitamista.

Terapian kulkuun kuuluu alkuhaastattelu ongelman kartoittamiseksi, ohjattu virittäytyminen/rentoutuminen ja varsinainen hoito- ja healingosuus. Menetelminä voivat olla mm.

  • Muuntamisterapian tavoitteena vapauttaa, parantaa ja muuntaa aikaisemmista traumaattisista kokemuksista peräisin olevia kerrostumia ja tukkeutumia. Tyypillisiä tuntemuksia ovat sydämeen liittyvät tunteet kuten suru, yksinäisyys, kaipuu, raskas olo, haluttomuus, apatia, tunteettomuus, pelko, ahdistus, tuskaisuus, syyllisyys ja viha.
  • Regressioterapian tavoitteena on kokea uudelleen jokin konkreettinen tapahtuma, että voi kokea syvemmin siihen liittyvän tunteen, ymmärtää syyn ja seurauksen, vapautuu syyllisyydestä, purkaa kielteisiä päätöksiä ja antaa anteeksi.
  • Pyhittämisterapian tavoitteena on kohottaa persoonallisuuden kehojen värähtelyä elävän ja pyhän valon avulla. Kehon eläväksi ja virtaavaksi tekevä voimakas energiahoito.

Mandalatalolla Henkistä Terapiaa harjoittaa Antti Häyhä

Share