Mandalatalo - Logo

BodyMind Energy Balancing  method on monipuolinen ja helposti lähestyttävä energiahoitomuoto. Siinä yhdistyy ja kristalloituu monen eri lähestymistavan ja menetelmän tapa hoitaa ihmistä kokonaisuutena huomioiden niin fyysinen kehon,energiakehon, tunnepuolen kuin henkisenkin tason. Käytettävissä on laaja kirjo erilaisia tekniikoita erilaisiin haasteisiin.

Lähihoidossa asiakas joko seisoo, istuu tuolilla tai lepää hoitopöydällä. Hoitoon ei tarvitse asennoitua millään erityisellä tavalla. Voit tulla hoitoon jokin tietty haaste mielessäsi, mutta myös ihan vain latautumaan ja rentoutumaan. Zoomin tai muun videoyhteyden kautta tehtävä etähoito etenee hyvin samankaltaisesti kuin lähihoito.Kaukohoito ilman videoyhteytä

Mandalatalolla BMEB – hoitoja tarjoaa Katja Holopainen, joka on käynyt läpi kaikki koulutukset ensimmäisellä, toisella ja kolmannella tasolla ja suorittanut myös ykköstason teoria- ja käytännön kokeen, Koska Katja ei ole palauttanut harjoitushoitoraportteja, hän on Suomen energiahoitajien koulutusjärjestelmässä  virallisesti harjoitushoitaja.  Katjan BMEB – hoidoissa mukaan tulee Katjan parikymmenen vuoden kokemus energiahoitamisen kentältä, useista eri tavoista lähestyä ihmiselämää kokonaisvaltaisesti.

Tässä lainaus Suomen energiahoitajien sivuilta :

Mihin energiahoito auttaa?
Energiahoito vaikuttaa pääasiassa hermojärjestelmän kautta, ja tämän vuoksi sen vaikutus hyvin kokonaisvaltainen. Käytännössä tämä tarkoittaa että hoidoilla saadaan tehokkaita tuloksia hyvin monenlaisissa vaivoissa.
Yleensä ajatellaan että tiettyyn vaivaan tarvitaan juuri tietty hoito. Tämä on totta länsimaisessa lääketieteessä missä hoidetaan yleensä oiretta eikä vaivan syytä, jota ei yleensä tiedetä. Energiahoidossa sen sijaan ei hoideta pelkästään oiretta, vaan hoidon vaikutuksesta koko kehon terveys ja elinvoima lisääntyy. Kun keho saadaan toimimaan tehokkaammin ja se siirtyy sairastuttavasta kroonisesta stressitilasta paranemistilaan, mikä tahansa oire voi hävitä. 

Sydämellisesti tervetuloa kokeilemaan itse !

 

Share

(Harjoitus)hoitaja

Katja Holopainen

katjaherttajohanna@mandalatalo.com

0505273464 (whatsapp tai tekstari )

Hinta & kesto

Lähihoito ja etähoito videoyhteyden tai puhelinyhteyden kautta 88  euroa /n.  90 min (kokonaiskesto)

Kaukohoito ilman video- tai ääniyhteyttä  66 euroa ( sisältää mahdollisuuden kertoa omasta tilanteesta sähköpostilla tai whatsappilla ennen hoitoa ja hoitajalle  esiin nousevat  havainnot viestinä hoidon jälkeen )